2N3055 Flyback driver


„Flyback Transformer“ je přeloženo jako vysokonapěťový transformátor, který se používá k napájení CR trubic v televizích a monitorech. Protože jsem neměl po ruce žádné funkční DST, použil jsem jen ferit. Na ferit jsem navinul 2 a 4 závity z uzemňovacího drátu jako primár, asi 150 závitů jako sekundár

Pozor! Výstup trafa kope :)
Seznam věcí použitých na tento projekt:
  • VN trafo
  • Tranzistor 2n3055
  • Rezistor 27 Ohmů
  • Rezistor 220 Ohmů
Schéma


Video


Kvalitně přemotané trafo :)
„Kdyby se mužům dostávalo manželek, jakých si zasluhují, měli by zatraceně těžký život.“ Oscar Wilde