Generátor O3


Toto zařízení využívá k výrobě O3 koronu. Proud není dostatečně velký k zapálení výboje, ale dostatečný na ionizaci okolních plynů. Kromě ozonu, z trubiček „vyfukuje“ i velké množství vzduchu, a tento vítr lze cítit až na 1 metr. Ozonu je z tohoto zařízení opravdu málo, tudíž žádné nebezpečí nehrozí ani při dlouhodobém používání.

Pozor! Toto zařízení je smrtelně nebezpečné! Zdroj není zatížen naplno a při náhodném přiblížení k žívému konci může dojít k silnému elektrickému šoku!
Seznam věcí použitých na tento projekt:
  • VN zdroj 20kV
  • Rezistory 1M 2W
Schéma


Celý generátor


Korona
„Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat, a tak to teď po něm může dělat kdejakej blbec.“ Jan Werich