ISSTC


ISSTC (přerušované SSTC) řízené obvodem UC3844. Obvod zajišťuje jak oscilaci na rezonanční frekvenci sekundáru, tak i přerušování. Přerušování je zajištěno pomocí jeho UVLO s hysterezí. C3 se vždy nabíjí na do 16V, poté se obvod IO1 zapne a chvíli kmitá a řídí T1. Protože spotřeba IO1 je větší, než proud R1, tak se C3 postupně vybíjí až k 10V, kdy IO1 vypne. C3 se opět nabíjí a cyklus se opakuje. Zajímavostí tohoto TC je, že je jednotranzistorový. Použil jsem v něm sekundár (vinutí III.) s průměrem 110mm a délkou 340mm drátem průměru 0,2mm. Obvod UC3844 (zde je jeho datasheet) a zde jiný datasheet je obdobou známého UC3842, ale jeho střída je omezena do 50% tím, že log 1 na výstupu je povolena pouze každou druhou periodu oscilátoru. Pracovní frekvence se nastavuje pomocí P1 do rezonance. Rozsah ladění je s uvedenými součástkami asi 100-200kHz. Lze ho změnit výměnou P1, R2 a C6. Přerušovací frekvenci lze ovlivnit změnou C3. Střídu přerušování i frekvenci zároveň ovlivňuje R1. S R1 = 15k a C3 = 10uF je frekvence cca 40Hz, se 100uF je 4Hz. T1 je výkonový mosfet např. IRFP260, IXFH50N20 nebo podobný 200V MOSFET typu N s Rds(on) pod 55mR a stejnými nebo lepšími parametry. Čím menší odpor Rds(on), tím lépe. D1 je libovolná ultrarychlá dioda nad 200V, 8A a nejlépe pod 50ns. T1 a D1 musí být dimenzovány na více než 2x napájecí napětí (v praxi cca 3x a víc). Obvod lze upravit i pro jiné napětí změnou počtu závitů I. a II., hodnoty R1, C1, C7 a případně použitím jiných T1 a D1. Tranzistor T1 i dioda D1 jsou na chladiči. Většinu tepelné ztráty tvoří T1. Primár je dvojitý kvůli rekuperaci. C7 je pulzní kondenzátor, který zajišťuje odstranění rozptylu mezi vinutími I. a II., což je nutné pro ochranu T1 před špičkami. Výboje do vzduchu jsou 10 cm. Obvod se napájí ze stejnosměrného zdroje do 60V (relativně bezpečné napětí). Odběr je cca 1,5A a příkon tedy cca 90W. Přerušování umožňuje dlouhé výboje při relativně malém příkonu.

Pozor! Zařízení může poškodit citlive elektronické přístroje!
Seznam věcí použitých na tento projekt:
  • Vypsáno ve schématu :P
Schéma


Video


Teslák v porovnání s menším SGTC


Obvod


Plechovky se mi nelíbí, rezonanční frekvence jde snížit i nádobou s feritovou drtí uvnitř sekundáru
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat