Joule thief


Joule Thief je velmi malá implementace typického zapojení zpětnovazebního jednotranzistorového invertoru. Transformátor je standartní feritové jadérko s dvěma vinutími. Využívá napěťového pulzu, který vzniká při zavření tranzistoru, pro rozsvícení LED diody z jednoho 1,5V článku. Dokáže pracovat i pod 0,5V, takže sebere článku i poslední zbytky energie, proto joule thief…. pro práci pod 0,3V musíte použít germaniový tranzistor a cívky musí mít hodě závitů. cívka na se vine krouceným drátem nebo dvojlinkou.

Seznam věcí použitých na tento projekt:

  • Měděný drát
  • Feritový toroid
  • NPN Tranzistor
  • 1k rezistor
  • LED dioda
Schéma„Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám.“ Mark Twain