Kirlianova fotografie


Kirlianova fotografie byla objevena r. 1891 Nikolou Tesla. Ruský vědec Semjon Kirlian, po kterém je pojmenována, ji už jen znovuobjevil r. 1939. Jedná se o pouhé sršení korony okolo vodivého předmětu do druhé elektrody (slaná voda) skrz sklo. Jako zdroj VN mi slouží trafko z ČBTV napojené na ZVS. Zdroj VN musí být střídavý.

Pozor! Při sršení vzniká velké množství O3!„Proti blbosti i bohové bojují marně.“ Jan Werich