Levitátor


Princip činnosti je jednoduchý. Protože pod samotným magnetem nebo elektromagnetem by se předměty nevznášely (buďto by spadly, nebo by přiskočily), je k elektromagnetu přidána elektronická regulace jeho výkonu závislá na poloze předmětu. Optická závora složená z infra LED a infra fototranzistoru nebo fotodiody snímá polohu předmětu. Pokud se předmět dostane příliš vysoko, fotodioda bude méně osvětlena a obvod zajistí snížení proudu cívkou elektromagnetu. Pokud bude naopak předmět příliš nízko, fotodioda bude osvětlena více a proud elektromagnetem se zvýší. K regulaci je použita 1/2 OZ 1458, popř 4558 a výkonový MOSFET s chladičem. Elektromagnet má asi 1000 závitů 0,4mm drátem. Takovýto elektromagnet není určen pro trvalý provoz při plném napětí 12V, protože by odebíral přes 20W. Při provozu zařízení s levitujícím předmětem je však skutečný ztrátový výkon cívky mnohem menší (asi 2-6W). Proto by zařízení také nemělo být dlouhodobě v provozu, pokud v se v něm nevznáší žádný předmět (v tomto stavu je na cívce téměř 12V a hodně hřeje). Při problémech s oživením levitátoru (předmět se rozkmitává) může být potřeba změnit časovou konstantu obvodu. To provedete změnou hodnoty kondenzátoru C1. Zkusmo měňte hodnotu nahoru např. na 10u až 22u, případně dolu na cca 2u2 až 1u, až se obvod dostane do stabilního stavu. Problémy může taky způsobovat slabá optozávora, proto jsem použil dva fototranzistory.

Seznam věcí použitých na tento projekt:

  • Vypsáno ve schématu
Schéma


Video


Plošňák :D


Improvizovaný stojan ze všeho co přišlo pod ruku :)


Magnetická kulička


Hotový levitátor =)