ZVS indukční ohřev


Indukční ohřev pracuje jednoduchém principu. Cívka vytváří vysokofrekvenční magnetické pole a v kovovém předmětu uprostřed cívky se indukují vířivé proudy, které ho ohřívají. Ohřev se provádí cívkou s několika málo závity, někdy chlazenými vodou, do níž se umístí ohřívaný materiál buď přímo nebo v nevodivém kelímku. Cívka je napájena střídavým proudem buď o frekvenci sítě (50 Hz), častěji o vysoké frekvenci desítek až stovek kHz. Nižší frekvence se používají pro velké předměty, vyšší pro tenkostěnné a drobné předměty. Zdroj tohoto proudu je vlastně výkonný dlouhovlnný nebo středovlnný vysílač; i když není modulován, může působit elektromagnetické rušení ve svém okolí.

Seznam věcí použitých na tento projekt:

  • ZVS
Video


Vytuněné ZVS


Ohřev „šroubováku“


Ve tmě
„Jedna ženská vidí často dál, než pět mužských s dalekohledem.“ Jan Werich